• EQF Home Page Icon

Qualification: kiadói szerkesztő

kiadói szerkesztő

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
   * a szerkesztői munka gyakorlata, a szerkesztő szerepe a kiadványok előállításában,
   * tipográfiai ismeretek,
   * kép- és kiadványszerkesztői ismeretek,
   * helyesírási és stilisztikai ismeretek,
   * jogi, gazdasági és menedzsment alapismeretek,
   * a szerzővel, a nyomdával, a terjesztőkkel való kapcsolattartás gyakorlata.

Elsajátítandó személyes adottságok, készségek:
   * a folyóirat- és könyvkiadás terminológiájának megismerése (betű-, papír- és kötéstípusok, kézirat- és korrektúrafázisok, nyomdai eljárások szakszerű megnevezése, felhasználási területei),
   * a folyóirat- és könyvkiadás sajátos konvencióinak megismerése (a kéziratgondozás rendje, korrektúra és imprimatúra lefolyása, a kiadvány kötelező és opcionális kellékei stb.),
   * a szerkesztői munkához szükséges nyelvi kompetenciák (készségszintű helyesírási és stilisztikai ismeretek),
   * a szerkesztői munkához szükséges műveltségi kompetenciák (kézikönyvek, szótárak, lexikonok, adattárak készségszintű használata),
   * a szerkesztői munkához szükséges tipográfiai kompetenciák (a leggyakrabban használt kiadványszerkesztő programok [Quark, InDesign] és képszerkesztő programok [Photoshop] készségszintű használata),
   * a szerkesztői munkához szükséges kommunikációs kompetenciák (a kiadványszerkesztés folyamatának többi szereplőjével való kapcsolattartás).

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
   * A kurzus célja olyan kiadói és szerkesztőségi szakemberek képzése, akik egyaránt megállják a helyüket a hagyományos papíralapú és a digitális, internetes kiadványok előkészítése, gondozása, magas színvonalú publikálása terén.
   * A megszerzett ismereteket a kiadói szakma bármely területén hasznosíthatják, a tördelői, korrektori, kéziratgondozói munkától egészen az egyedi kiadványok (prospektus, katalógus, tematikus honlap stb.) önálló elkészítéséig.
   * A kurzuson végzett hallgatók jellemzően a következő munkahelyeken hasznosíthatják megszerzett tudásukat:
      - Folyóiratok és napilapok szerkesztőségei
      - Könyvkiadók
      - Grafikai stúdiók
      - Művelődési intézmények
      - Reklámügynökségek
   * Jellemzően betölthető munkakörök:
Tördelő, korrektor, képfeldolgozó, képszerkesztő, kiadói szerkesztő, műszaki szerkesztő, szerkesztőségi titkár. A végzettség minden olyan további munkakörben előnyt jelent, amely magában foglalja önálló, egyedi kiadványok (programok, műsorfüzetek, meghívók stb.) rendszeres szerkesztését. A megszerzett kompetenciák egyedi megbízások (például antológiák, konferencia- és tanulmánykötetek szerkesztése) esetén is kiválóan hasznosíthatók.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Miskolci Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Miskolci Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education