• EQF Home Page Icon

Qualification: Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni
 • vevőszolgálati tevékenységet végezni
 • műhelyben (szervizben), vagy a javítási helyszínen írásos dokumentumban (munkalapon) rögzíteni a készülék műszaki, azonosító és egyéb adatait, valamint az észlelt/bejelentett hibajelenséget
 • megfelelően kiállított bizonylat ellenében átvenni, és a javító helyre szállítani/szállítatni a készüléket
 • műszaki dokumentációk (terv, kapcsolási rajz, gépkönyv) alapján a bejelentett és a tapasztalt hibajelenséget elemezve alkalmas műszerek, villamos és mechanikai kézi és gépi szerszámok használatával behatárolni és megállapítani a készülékek/berendezések hi
 • javításhoz katalógusból, vagy egyéb módon (kereskedelem) anyagot, vagy alkatrészt rendelni
 • dokumentációk (tervek, műszaki előírások) alapján a helyszínen – felmérést végezni
 • kiviteli tervek, vagy egyéb dokumentáció alapján szerelni, telepíteni a háztartási, kereskedelmi vendéglátóipari készülékeket, berendezéseket
 • szükség esetén kooperálni a társszakmák képviselőivel
 • próbaüzemet tartani, majd üzembe helyezni a szerelt/telepített készüléket, berendezést
 • átadni a működőképes és a biztonságtechnikai vizsgálatokon is megfelelt készüléket/berendezést
 • kiállítani a szükséges dokumentumokat, bizonylatokat (számlát), és tájékoztatást ad a gép készülék használatról, valamint a javítás munkagaranciájáról is
 • tevékenysége közben betartani a környezetvédelmi-, tűzvédelmiés a biztonságtechnikai előírásokat

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 32-521-02

NQF Level: 
3
Awarding body: 

SZTÁV Felnőttképző ZRt.

Awarding body contact info: 
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding work experience - mandatory entry requirement regarding a specific qualification - mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge - mandatory entry requirement regarding pre-assessment