• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kemija in kemijsko inženirstvo (Chemistry and Chemical Engineering)

Kemija in kemijsko inženirstvo (Chemistry and Chemical Engineering)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Prenesljive - ključne spretnosti in drugi atributi diplomantov so sposobnost samostojnega raziskovalnega dela, reševanja strokovnih problemov, sposobnost vodenja in organiziranja skupinskega dela, sposobnost učinkovite predstavitve in interpretacije rezultatov dela, sposobnost razvijanja novih znanstvenih metod. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program domače ali tuje univerze, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program (tudi s področji, ki niso sorodna kemiji in kemijski tehniki), ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in hkrati študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se z ozirom na predvideno smer študija pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti s področja kemije in kemijske tehnike, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS in jih predpiše Komisija za študijske zadeve.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (80 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (20 %).
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in se kandidatu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se kandidatu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and Chemical Engineering)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fkkt@uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fkkt.um.si/
Telefon: (+386) 02 2294 400

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Smetanova ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija