• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Kemi

Kemi

Course Information

Du vil i løbet af uddannelsen have mulighed for at specialisere dig inden for flere områder af kemien, herunder bl.a. miljøkemi, medicinalkemi eller grøn og bæredygtig kemi.Med en bacheloruddannelse i kemi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne findes inden for den offentlige sektor og i private virksomheder - primært inden for den kemiske industri og lægemiddelindustrien.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Kemi er overalt - både i os selv og uden for os selv. Kemikere skaber nye lægemidler, energikilder og materialer, og de analyserer, hvordan kemiske stoffer påvirker miljø og mennesker.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i kemi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler som faglig supplering.Optagelse på Roskilde Universitet:Kemi er et bachelorfag, der læses som en del af en bacheloruddannelse på RUC.For at læse kemi og et andet fag skal du søge optagelse på den humanistiske bacheloruddannelse, den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på RUC.Derudover skal du enten have fysik A og kemi B eller fysik A og bioteknologi A eller fysik B og kemi A. Alle fag skal være bestået.Optagelse på Syddansk Universitet:For at blive optaget på bacheloruddannelsen i kemi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B. Alle fag skal være bestået.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Aalborg Universitet (AAU)
Provider Contact Info: 

Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01

Reference Data

Course address:

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Ndr.Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04