• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Køletekniker

Køletekniker

Course Information

En vigtig del af arbejdet går ud på at justere anlægget, så det hverken er for koldt eller varmt. Som køletekniker lærer du også at rådgive kunderne, så de får et anlæg, der passer til behov og pengepung.En køletekniker kører oftest rundt til kunderne og opstiller og servicerer køleanlæg. Det kan være i dagligvarebutikker, kølebiler, frysehuse eller fx på slagterier.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

En køletekniker arbejder med køle- og klimaanlæg. På skolen lærer du om de forskellige anlæg, hvordan de sættes op og vedligeholdes.

NQF Level: 
4
Costs: 

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen er ca. 8.500 kr. om måneden, slutlønnen ca. 13.000 kr.Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.Er du over 25 år kan der være andre økonomiske muligheder. Se under Over 25 år.

Provider Information

Provider Name: 
Den jydske Haandværkerskole (Jydske Håndvsk.)
Provider Contact Info: 

Ellemosevej 25, 8370 Hadsten

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ellemosevej 25, 8370 Hadsten

Course location information:

DK04