• EQF Home Page Icon

Qualification: környezeti adatelemző és kísérlettervező szakmérnök

környezeti adatelemző és kísérlettervező szakmérnök

Qualification Information

A képzés célja:

Olyan környezeti adatelemzésben és kísérlettervezésben jártas agrárszakemberek képzése, akik szakterületükön önálló problémamegoldásra, terepi felmérések és nagyszabású kísérletsorozatok megtervezésére, monitoring rendszerek működtetésére és környezeti adatok kezelésére, értékelésére képesek.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakon végzettek megismerik és a gyakorlatban képesek lesznek alkalmazni azokat a legfontosabb környezeti adatelemzési és kísérlettervezési módszereket, az alapvető, ezekkel összefüggő projekttervezési és értékelési eljárásokat, amelyek a környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, valamint a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén szükségesek. Ezek a módszerek elsősorban a szakigazgatásban, valamint a mezőgazdasági és környezetügyi fejlesztés területén meghatározó szerepet játszanak.

Személyes adottságok, készségek:

A szakon végzettek képesek lesznek mezőgazdasági és környezetügyi kísérletek önálló megtervezésére, a terepi és laboratóriumi adatok elemzésére, valamint monitoring rendszerek működtetésére, fejlesztésére, az ehhez kapcsolódó módszerek kreatív alkalmazására. Javulni fog problémafelismerő és -kezelő képességük, szakmai-tudományos módszertani műveltségük, valamint csapatmunkában való együttműködési készségeik. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A megszerzett szakképzettség tág teret nyit a végzettek számára a mezőgazdasági, környezetgazdálkodási és környezetügyi vállalkozásokban, a monitoring-rendszereket indító és fenntartó projektekben, az ilyeneket alkalmazó intézményekben, valamint a mezőgazdasági és környezetvédelmi szakigazgatásban, továbbá a kutatás-fejlesztés területén való elhelyezkedésben. 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Corvinus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szent István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education