• EQF Home Page Icon

Qualification: környezet- és tárgykultúrát oktató szakember

környezet- és tárgykultúrát oktató szakember

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
Művészettörténeti, designtörténeti, tervezéselméleti alapismeretek. Az épített és tárgyi környezet elemzésének elmélete és gyakorlata. Tárgy- és környezettervezési gyakorlatok, valamint ezek szakmódszertani elmélete. Plasztikai stúdiumok a mintázás, építés és a modellezés különböző anyagaival és technikáival. Vizuális művészeti ismeretek az ábrázolás és kifejezés területeire. Alapismeretek a formatan, a színtan és a fotó területéről, valamint a tervek prezentációs gyakorlatai. Különböző kézműves technikák, gyakorlatok a kínálatból szabadon választva.

Személyes adottságok, készségek:
Az épített- és tárgyi környezetet érintő elemző, döntés és alkotó képesség. Önállóság, problémafelismerő- és megoldó-képesség, realitásérzék és kreativitás. Kísérletezés, új ötletek, innovatív megoldások keresésének képessége. Önálló alkotóképesség, a folyamatos önfejlesztés képessége. A megszerzett elméleti és gyakorlati tudás adekvát átadásának képessége. Magas szintű vizuális kultúra a befogadó és az alkotó oldaláról egyaránt.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A végzett pedagógus szakképzettségének megfelelően elsősorban (szakma specifikusan) a tárgy- és környezetkultúra oktatásában, a vizuális nevelés teljes tantárgyi feladatrendszerében alkalmazza a megszerzett ismereteit. A terület jellegéből adódóan azonban a teljes iskolai oktató, nevelő munkájában felhasználja/használja szakképzettségét. A megszerzett szakképzettség speciális ismeretei és gyakorlata alapján a tárgy- és környezetkultúra teljes területének elemző, értő ismerete és ezen keresztül, többek között, a tudatos fogyasztói magatartásra nevelés az egyik fontos felhasználási terület. A szakképzettség elméleti és gyakorlati alkalmazása során a pedagógus alkotó személyisége egyaránt formálja az intézmény humán és épített környezetét.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Széchenyi István Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education