• EQF Home Page Icon

Qualification: Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző

Költségvetés-gazdálkodási ügyintéző

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,
 • feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni,
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.
 • irodai szoftvereket használni,
 • részt venni a vagyongazdálkodásra és vagyonhasznosításra vonatkozó döntések előkészítésében,
 • nyilvántartani a munkaerőt és illetményeket, alkalmazni az illetményés létszámgazdálkodás jogszabályi és belső előírásait,
 • részt venni a pénzügyi tevékenység ismeretében a költségvetési folyamatszabályozás kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében,
 • megismerni a különböző támogatások feltételrendszerét,
 • közreműködni a finanszírozási javaslatok készítésénél,
 • követni és értelmezi az adott témára vonatkozó törvényeket, jogszabályokat, rendeleteket,
 • a költségvetési szerv személyi, pénzügyi, tárgyi, piaci feltételeit elemezni, pályázatot, munkaszerződést előkészíteni,
 • alkalmazni az államháztartásra, a kincstárra vonatkozó jogszabályokat,
 • alkalmazni az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, beleértve az állami számvevőszékre vonatkozó szabályozásokat is,
 • betartani a közpénzek felhasználására vonatkozó alapvető szabályokat, átlátni alkalmazásuk feltételeit és adaptálni ezeket szakterületére,
 • alkalmazni az államháztartási számvitel szabályait,
 • az adójogszabályokat, különösen a helyi adókra vonatkozó előírásokat ismerve alkalmazni azokat munkavégzése során,
 • betartani és betartatni a közigazgatási hatósági eljárás alapvető szabályait, valamint az adózás rendjéről szóló szabályozásokat,

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 51-344-10

NQF Level: 
4
Awarding body: 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Awarding body contact info: 
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge