• EQF Home Page Icon

Qualification: kéttannyelvű (német) Baby-sitter és gyermekfelügyelő

kéttannyelvű (német) Baby-sitter és gyermekfelügyelő

Qualification Information

Elsajátítandó ismeretek, kompetenciák
A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni, családi nevelés, feladatainak felelős ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához.
 
A német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a fentieken túl
 
a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy
- megfelelő szintű német nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek;
- ismerik a németek kultúráját;
- német nyelvű Baby-sitterként és gyermekfelügyelőként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a felelősségérzet és feladatvállalás;
- ismerik az adott korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereket;
- korszerű ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei életkor szakterületén;
- képesek az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon dolgozni;
- segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlődését;
- folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat.

b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak
- elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekeket valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni;
- korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakkal összefüggő módszertani ismereteiket;
- a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítésére, étkezések megtervezésére és elkészítésére, feladataik közé tartozik a mosás, a ruhák rendben tartása, játékok szervezése, kirándulások, magatartás- és intelligenciafejlesztés, nyelvi játékok és közlekedés, a gyermek körüli háztartási munkák.
 
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
- a gyermekek szeretetéhez szükséges érzékenységgel
- a megfelelő felügyelethez szükséges, a gyermek fizikai, lelki és értelmi fejlődéséhez igazított magas szintű szaktudással, felelősségtudattal

továbbá:
- hozzá tudnak járulni a gyermek fejlődéséhez;
- ismerik a gyermekgondozás alapjait;
- tisztában vannak a különböző korú gyermekek igényeivel;
- kezelni tudják a vészhelyzeteket;
- kommunikálni tudnak a gyermekekkel és a szülőkkel;
- alkalmazkodni tudnak a család életviteléhez;
- rendelkeznek az Európai Uniós identitás elmélyítéséhez szükséges gyakorlati készségekkel, jártasságokkal;
- rendelkeznek a permanens, szakirányú művelődés igényével és képességével;
- rendelkeznek az egyetemes emberi és nemzeti, illetve Európai Uniós értékek, az erkölcsi normák tiszteletével;
- tisztelik és támogatják a családi nevelés elveit.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Soproni Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education