• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Juridiskā zinātne - Doktora studijas

Juridiskā zinātne - Doktora studijas

Course Information

STUDIJU PAMATVIRZIENI

Studiju pamatvirzieni juridiskās zinātnes apakšnozares: Tiesību teorija un vēsture, Civiltiesības, Krimināltiesības, Valsts tiesības, Starptautiskās tiesības.

KARJERA:

Tev būs iespēja strādāt zinātniskā iestāde kā vadošajam pētniekam;
ja vēlies strādāt izglītības iestādē, varēsi pretendēt uz docenta vai profesora akadēmisko amatu;
Tu varēsi kļūt par zvērinātu advokātu, nekārtojot advokāta pārbaudes eksāmenu, kas noteikts Latvijas Republikas Zvērinātu advokātu likuma 14.pantā;
Tev būs iespēja kļūt par Latvijas Zinātnes padomes zinātnes ekspertu Juridiskās zinātnēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Maģistra vai profesionālā maģistra grāds atbilstoši zinātnes nozarei. Referāts (līdz 10 lpp.).

Costs: 

2570 EUR gadā (2019./20.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Biznesa augstskola Turība
Provider Contact Info: 

Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
67622551, 67619008
turiba@turiba.lv
www.turiba.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Doktora zinātniskais grāds juridiskajās zinātnēs (Dr. iur.)