• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Jordemodervidenskab

Jordemodervidenskab

Course Information

Du får desuden viden om de metoder og redskaber til evaluering og kvalitetsudvikling, der er relevante for klinisk jordemoderpraksis.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i kommuner, på sygehuse, på uddannelsesinstitutioner og i private virksomheder og organisationer, hvor du bl.a. vil kunne løse opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til jordemoderfaglige problemstillinger.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab får du indsigt i bl.a. fysiologiske og psykologiske forhold, der har betydning for graviditet og fødsel, og du lærer at forholde dig kritisk til problemstillinger inden for området.

NQF Level: 
7
Access requirements: 

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant professionsbacheloruddannelse.Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Syddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)
Provider Contact Info: 

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course Locations

Reference Data

Course address:

Campusvej 55, 5230 Odense M

Course location information:

DK03