• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Jordbrugsvirksomhed

Jordbrugsvirksomhed

Course Information

Du lærer at analysere og rådgive om såvel økonomiske som biologiske problemstillinger, ligesom du lærer at arbejde med salg og forretningsstrategi i jordbrugsvirksomheder.

Jobmæssigt vil du kunne varetage opgaver som rådgivning, forvaltning, ledelse, salg og undervisning inden for jordbrugsområdet, dvs. i landbrug og gartneri.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der giver dig kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrug og miljø. Du kan vælge studieretning inden for biologi eller jordbrugsøkonomi.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

Du skal have én af følgende uddannelser:Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog
Anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige
kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Erhvervsakademi Aarhus, Tretommervej (EA Arhus Tretom)
Provider Contact Info: 

Tretommervej 31, 8240 Risskov

Course Locations

Reference Data

Course address:

Tretommervej 31, 8240 Risskov

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse

Course location information:

DK01