• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Jordbrugsteknolog

Jordbrugsteknolog

Course Information

Du opnår kendskab til nogle af de faktorer, som påvirker miljø og natur. Samtidig får du en grundig indføring i samfunds- og erhvervsforhold samt jordbrugets struktur og udvikling.Du kan finde jobmuligheder inden for landbrug, gartneri og skovbrug i offentligt og privat regi. Du kan bl.a. arbejde med ledelse og formidling af forskellige emner inden for natur og miljø.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På uddannelsen til jordbrugsteknolog lærer du om ledelse, planlægning, produktion og miljø inden for jordbrugssektoren.

NQF Level: 
5
Access requirements: 

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med matematik C og bioteknologi A eller kemi CEn erhvervsuddannelse som dyrepasser (trin 2), anlægsgartner (trin 2), produktionsgartner (trin 2), væksthusgartner (trin 2), skov- og naturtekniker (trin 2) eller landbrugsuddannelsen (med specialer)Anden relevant erhvervsuddannelse suppleret med matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag CAdgangseksamen til ingeniøruddannelserneBemærk: Fag som er specifikke adgangskrav skal være bestået.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Erhvervsakademi Aarhus, Tretommervej (EA Arhus Tretom)
Provider Contact Info: 

Tretommervej 31, 8240 Risskov

Course Locations

Reference Data

Course address:

Tretommervej 31, 8240 Risskov

Course location information:

DK04

Reference Data

Course address:

Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Course location information:

DK03

Reference Data

Course address:

Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse

Course location information:

DK01