• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi

Course Information

På uddannelsen lærer du også om miljø, klima, verdenshandel og økonomisk udvikling i u-lande. Hvad betyder det fx for et land og for verdensmarkedet, hvis man hæver den økonomiske støtte til produktionen af fødevarer?Med en bachelor i jordbrugsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i ministerier og styrelser eller i interesseorganisationer, den finansielle sektor og konsulentbranchen.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

Jordbrugsøkonomi er en bred økonomisk uddannelse, der giver en særlig viden inden for de områder, hvor jordbruget spille en væsentlig rolle. Du får specielt kendskab til økonomi i landbrugs- og fødevaresektoren i Danmark og EU.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Den adgangsgivende eksamen kan i særlige tilfælde erstattes af en videregående teknikeruddannelse inden for fagområdet.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering. Du kan godt blive optaget uden at opfylde de særlige krav, men de skal være opnået inden studiestart.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02