• EQF Home Page Icon

Qualification: jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser

jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser

Qualification Information

A képzés célja, hogy a kultúra és művészet közvetítésével foglalkozó intézmények, nonprofit szervezetek, vállalkozások, civil szervezetek vezetői számára biztosítsa
a vezetői, valamint más szervező-menedzseri feladataihoz kapcsolódó alapvető jogi és gazdasági, szervezési ismeretek megszerzését. Ennek birtokában a végzett szakemberek hatékonyabban képesek vezetői vagy más szervező-koordinátori munkakörben, továbbá vállalkozói vagy más gazdasági tevékenységük során bizonyos jogi problémákat felismerni és jogi szaktudást is igénylő feladatokat ellátni. A képzés újdonsága, hogy átfogó elméleti és gyakorlati tudást kínál a nonprofit intézmények szervezet és működése, valamint a kulturális intézmények által kötött szerződések, továbbá azok személyügyi politikája, finanszírozása és marketinge terén. A jogi kompetenciák megszerzése mellett hangsúlyt kap a közgazdasági és szervezési ismeretek átadása. A résztvevők olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing-, vezetési és szervezési ismereteket szerezhetnek, amelyek kiválóan hasznosíthatók a kultúra értékeinek közvetítése,
a kulturális alkotások, programok és intézmények menedzselése terén, a kulturális vezetés gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseinek előkészítése és megvalósítása során.

Személyes adottságok, kompetenciák:
a) általános vezetői és vezetést támogató kompetenciák:
– a stratégiai tervezéshez és menedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó problémafelismerő és problémamegoldó képesség;
– eljárási kérdések és problémák ismerete;
b) szakmai kompetenciák:
– a szakterületnek megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, ágazati szabályozás, valamint a kapcsolódó jogterületek és más határtudományi területek elmélyült ismerete;
– a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós szabályainak ismerete;
– a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség;
– az adott szakterület szakmai és határtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
– a szakterület jogi és közgazdaságtani törzsanyagának (kapcsolódó szakirodalom és jogszabályok), továbbá a jogalkalmazás gyakorlatának ismerete;
– a szak kapcsolódó jogterületeinek (kulturális jogi, szerződési és személyügyhöz kapcsolódós jogi ismeretek), a jogalkalmazás gyakorlatának átfogó ismerete;
– kulturális intézmények vezetésével összefüggő stratégiaalkotás, projektmenedzsment és pályázatírás, valamint az ezzel összefüggő gyakorlati problémák az európai uniós források megszerzése és felhasználása terén;
– gyakorlatorientált szaktudás átadása a kultúraszervezési modul tantárgyai körében.
           
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
– kulturális és művészeti intézmények, alapítványok, egyesületek, vállalkozások vezetése, tevékenységük irányítása;
– kulturális és művészeti rendezvények, kiállítások, események komplex előkészítése és lebonyolítása;
– kultúraközvetítéssel összefüggő projektek tervezése és teljes körű lebonyolítása;
– a kulturális és művészeti területet képviselő nonprofit intézmények és vállalkozások a gazdasági élet más területein megjelenő másodlagos tevékenységének jogi ismereteket is igénylő gyakorlása;
– nonprofit vállalkozásoknak belső és külső viszonyaiban komplex, átfogó helyzetfelmérés és tanácsadás, az üzleti etikett, protokoll és tárgyalástechnika ismeretanyagának felhasználásával.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education