• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Job Coaching, SQ

Job Coaching, SQ

Course Information

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee työvalmennustyössä
asiakkaan työpaikalla tai työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimintayksikössä. Tutkinnon suorittaneen työtehtävät keskittyvät sellaisten henkilöiden kanssa työskentelyyn, jotka tarvitsevat erityistä tukea muutos- ja siirtymävaiheisiin työelämään pääsemiseksi, työelämässä pysymiseksi tai työhön palaamiseksi. Tutkinnon suorittaneen henkilön työssä painottuvat yhdessä asiakkaan kanssa konkreettisten työelämävaihtoehtojen etsiminen ja edistäminen. Työhön kuuluu toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä. Työhön sisältyy myös työvalmennuksen koordinoivia tehtäviä, kuten työnantaja- ja
verkostoyhteistyötä sekä ohjaavia tehtäviä asiakastyön osalta.

Eri hallinnonaloilla työskenteleviä työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittaneita toimijoita yhdistää työvalmennuksen käyttäminen kuntoutumisen ja työssä pysymisen, työelämään palaamisen tai sinne pääsemisen tukemiseksi. Työn tekemistä käytetään myös yksilön työkyvyn ja ammatillisten mahdollisuuksien arvioinnin sekä osaamisen tunnistamisen välineenä. Työ edellyttää sekä ihmisen kohtaamisen ja ohjaamisen että työelämäosaamiseen ja työnantajayhteistyöhön liittyviä tietoja ja taitoja. Työtä tehdään monialaisissa verkostoissa, ja työntekijät kohtaavat päivittäisessä arkityössään haastavissa ja vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

Alan työntekijöitä työskentelee mm. erilaisissa sosiaali- ja kuntoutusalan yksiköissä, työhönkuntoutussäätiöissä, työ- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, työhönvalmennus- ja palvelukeskuksissa, työterveyshuollon sekä kuntouttavan työtoiminnan yksiköissä, ammatillisissa oppilaitoksissa, sosiaalisissa yrityksissä, työpajoissa, yrityksissä sekä yksityisinä ammatinharjoittajina.
Tutkinnon suorittaja voi toimia esim. ammatillisen kuntoutuksen ohjaajana, työkokeilun ohjaajana, työ- tai työhönvalmentajana, yksilövalmentajana, urasuunnittelijana, työhönohjaajana, työnjohtajana ja työtoiminnan ohjaajana. Työtehtävien painotusalueet vaihtelevat sen mukaan, millaisessa toimintaympäristössä
ja organisaatiosta tutkinnon suorittanut työntekijä työskentelee.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
05.05.17
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Kiipulan ammattiopisto, Tampereen toimipaikka, Yliopistonkatu
Provider Contact Info: 

Yliopistonkatu 56 (4. krs), 33100, TAMPERE
opintotoimisto@kiipula.fi
PL 13, 14201, TURENKI
03 68521

Course Locations

Reference Data

Course address:

Yliopistonkatu 56 (4. krs), 33100, TAMPERE