• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Jezik in medkulturnost

Jezik in medkulturnost

Course Information

Doktorski študij je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja drugostopenjskega magistrskega študija jezikov (italijanščina, angleščina, francoščina) in jezikovnega posredovanja in prevajanja. Njegov cilj je oblikovanje vrhunsko usposobljenih znanstvenikov raziskovalcev ter pedagoških in drugih delavcev, usposobljenih za mednarodno primerljivo raziskovanje aktualnih teoretskih in praktičnih problemov na področju jezikov in kultur.
Zasnovan je na način, da so v večjem deležu organizirane oblike študija predvidene v prvi fazi trajanja študija, proti zaključku pa narašča delež namenjen raziskovalnemu delu in pripravi doktorske disertacije.
Doktorski študijski program ponuja študentu poglobljeno usposabljanje na področju književnih, jezikoslovnih, didaktičnih, medkulturnih in prevajalskih ved ter specialistična metodološka, teoretična in kritična znanja na področju jezika in kulture. V času študija bo razvil sposobnosti preučevanja izvirnih tem lastnega študijskega področja, pri čemer bo samostojno prepoznal ustrezne strategije poglobljenega preučevanja in metodološke obdelave izbranega raziskovalnega problema. Ob samostojnem raziskovalnem delu bo razvil kritične sposobnosti uporabe osnovnih informacijskih orodij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004).
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena vseh učnih enot na predhodnem študiju (50 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred komisijo (50 %). Obveznosti izbirnega izpita se lahko v obsegu do 30 % nadomestijo z dosežki na znanstvenem in strokovnem področju, ki so razvidni iz vloge kandidata za vpis na študij (osnovni podatki o kandidatu).
POGOJ ZA PREHOD: Diploma na študijskem programu za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal visokošolski strokovni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti 9 v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fhs.upr.si
Spletni naslov: http://www.fhs.upr.si
Telefon: (+386) 05 66 37 740

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Titov trg 005, Koper

Course location information:

Slovenija