• EQF Home Page Icon

Qualification: Jaotusvõrgu elektrik, tase 5

Jaotusvõrgu elektrik, tase 5

Qualification Information

Jaotusvõrgu elektrikud täidavad elektriliinide, alajaamade, jaotlate ning elektrienergia tootmisüksuste ja seadmete ehitamise ja käitamisega seotud ülesandeid.

Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 täidab madal- ja kõrgepinge elektrivõrgu paigaldamise, hoolduse ning käidu toimingutega seonduvaid varieeruvaid ülesandeid. Ta töötab iseseisvalt või töö juhtijana olukordades, kus võivad ette tulla ettearvamatud muutused. Võtab vastutust teiste töötulemuste ning kaastöötajate ja töötsoonis viibivate kõrvaliste isikute ohutuse eest.
Pärast vastava täienduskoolituse läbimist võib ta teha elektritöid kõrgepinge alajaamades, kõrgepingeliinidel, trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudteede alal, alternatiivenergiaallikatest elektri tootmisel või mõõteseadmetega tehtavas töös.

Seotud kutse:
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5
Awarding body: 

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit