• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede (Teacher Education and Educational Sciences)

Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede (Teacher Education and Educational Sciences)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Smeri na znanstvenem področju izobraževanje učiteljev: poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje; poučevanje slovenskega jezika in književnosti; poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike; poučevanje družboslovja in humanistike; poučevanje na področju umetnosti. Smeri na znanstvenem področju edukacijske vede: socialna pedagogika; specialna in rehabilitacijska pedagogika; predšolska pedagogika; edukacijske politike; supervizija, organizacijsko in osebno svetovanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant enovitega magistrskega študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem zaključen visokošolski strokovni program. Kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v doktorski študijski program določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Objavljeni članki v revijah in monografijah (oz. razstave, koncerti), točkovani po merilih habilitacijske komisije UL (točke x število enot x 2).
MERILO ZA OMEJITEV: Aktivno sodelovanje v mednarodnem projektu (npr. Erasmus, Comenius ipd.) (do 5 po projektu)
MERILO ZA OMEJITEV: Fakultetna Prešernova nagrada, Ferbarjeva nagrada ali druge vidne nagrade oz. priznanja na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved (5)
MERILO ZA OMEJITEV: Univerzitetna Prešernova nagrada, vidna mednarodna nagrada oz. priznanje na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved (10).
MERILO ZA OMEJITEV: Izbirni izpit (razgledanost v raziskovanju na področju izobraževanja učiteljev.in edukacijskih ved); ocenjevanje po veljavni lestvici na UL: ocena 6 x 0,5; ocena 7 x 1; ocena 8 x 2; ocena 9 x 3; ocena 10 x 4.

POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: pisarna@pef.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.pef.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/589 22 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica Otona Župančiča 001, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 016, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Prešernova ulica 002, Ljutomer

Course location information:

Slovenija