• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Izobraževanje odraslih in razvoj kariere (Adoult Education and Career Development)

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere (Adoult Education and Career Development)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. S študijskim programom želijo usposobiti strokovnjaka, ki bo usposobljen za izvajanje različnih vlog na področju izobraževanja odraslih in kariere, in sicer da bo strateg razvoja izobraževanja odraslih in kariere, vodja izobraževalne enote v organizaciji, projektni manager za izobraževanje odraslih in kariere, načrtovalec, organizator in evalvator vzgojno-izobraževalnega procesa izobraževanja odraslih, svetovalec in mentor za izobraževanje odraslih in kariere ter predavatelj. Diplomanti študijskega programa bodo sposobni povezati in uporabiti pridobljene kompetence v novih kompleksnih, nepredvidljivih in raznovrstnih okoliščinah. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 1. stopnje z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk po ECTS iz predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in družboslovnega raziskovanja, kandidat jih lahko opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 1. stopnje z ustreznega strokovnega področja (edukacijske vede, predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika, psihologija, sociologija in management).
POGOJ ZA VPIS: Diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004).
POGOJ ZA VPIS: Diploma na drugem visokošolskem strokovnem študijskem programu, (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk po ECTS s predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in družboslovnega raziskovanja, kandidat jih lahko opravi med študijem na visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF.
POGOJ ZA VPIS: Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ članice univerze omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja en ali več visokošolskih zavodov. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od obiskovanja predavanj, vaj idr.).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena zaključenega študija.
POGOJ ZA PREHOD: Prehodi so možni z univerzitetnih študijskih programov (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Pri prehodu se lahko priznavajo: primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; neformalno pridobljena primerljiva znanja.
POGOJ ZA PREHOD: Prehodi so možni med študijskimi programi 2. stopnje, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Pri prehodu se lahko priznavajo: primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; neformalno pridobljena primerljiva znanja.
POGOJ ZA PREHOD: Diploma na drugem univerzitetnem študijskem programu, (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija in obsegajo 30 kreditnih točk po ECTS s predmetnih področij pedagogike, andragogike, psihologije, managementa in družboslovnega raziskovanja, kandidat jih lahko opravi med študijem na visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem študijskem programu, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje; izjemoma se kandidatu dovoli opravljanje teh obveznosti po vpisu, vendar jih mora opraviti najkasneje do vpisa v 2. letnik magistrskega študija – o tem glede na vlogo kandidata odloči Komisija za študentske zadeve UP PEF.
MERILO ZA PREHOD: Povprečna ocena zaključenega študija.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@pef.upr.si
Spletni naslov: http://www.pef.upr.si
Telefon: (+386) 05 663 12 60

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister profesor andragogike - magistrica profesorica andragogike
Other Qualification Awarded Term:

mag. prof. andr.

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica padlih borcev 026, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Prešernova ulica 034, Ljutomer

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Slomškova ulica 033, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Tattenbachova ulica 002A, Slovenske Konjice

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Šegova ulica 112, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Podlubnik 001A, Škofja Loka

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 005, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mestni trg 002, Ptuj

Course location information:

Slovenija