• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Izobraževalno računalništvo (Educational Computer Science)

Izobraževalno računalništvo (Educational Computer Science)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega kot dvopredmetni program 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 ECTS = 180 ECTS). Cilj programa je, da diplomant pridobi osnovna znanja s področja računalništva in tista znanja s področja pedagoških, psiholoških in didaktičnih ved, ki so pomembna za nadaljevanje študija na 2. bolonjski stopnji ali morebitno zaposlitev po zaključeni 1. stopnji. Diplomant tega programa pridobi tudi znanja s področja naravoslovno-matematičnih ved. Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi specifična znanja v skladu s svojimi načrti za kasnejši študij oziroma zaposlitev. Diploma študentu omogoča zaposlitev v ustanovah, organizacijah in podjetjih, ki potrebujejo strokovnjake s kombinacijo znanja računalništva za področje izobraževanja ter psihološko-pedagoških ved, npr. kot laborant ali demonstrator, skrbnik računalniške opreme ter različne možnosti študija na 2. stopnji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and Mathematics)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@fnm.uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fnm.um.si
Telefon: (+386) 02 229 38 44

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomant izobraževalnega računalništva (UN) in ... - diplomantka izobraževalnega računalništva (UN) in ...
Other Qualification Awarded Term:

dipl. izob. rač. (UN) in ...

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija