• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs - Prof. bak. studijas

Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs - Prof. bak. studijas

Course Information

Specializācijas:

- Angļu valodas skolotājs pamatskolā
- Informātikas skolotājs
- Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā
- Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā
- Matemātikas skolotājs pamatskolā
- Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā
- Sociālo zinību skolotājs
- Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā.

Studiju rezultāti:

Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ieinteresēta attieksme pret kolēģiem un izglītojamajiem, atbildības izjūta par savu darbību un ieinteresētība savā tālākizglītībā un karjeras veidošanā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi (pilna laika), 4 gadi un 3 mēneši (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā)

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: pilna laika - 1900 EUR, nepilna laika - 1500 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Izglītības darba vadītājs

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Viena mācību priekšmeta skolotājs