• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Italiensk

Italiensk

Course Information

Du får et bredt kendskab til Italien samt undervisning i tekstanalyse, litteraturhistorie, italiensk grammatik og fonetik, lige som du lærer at tale, skrive og forstå moderne italiensk.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Med italiensk kan du fx arbejde inden for undervisning, oversættelse og kommunikation i virksomheder, der har kontakt til Italien, eller inden for turismeindustrien.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
Non preferred term: 
Italiensk sprog
More Info: 

Uddannelsen giver en indføring i det italienske sprog og den moderne og klassiske italienske litteratur og kultur. Du lærer også om landets politik og historie.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i italiensk skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, italiensk A samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået.Bemærk: Hvis du ikke har italiensk A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Københavns Universitet (Kbh.Univ.)
Provider Contact Info: 

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course Locations

Reference Data

Course address:

Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K

Course location information:

DK02

Reference Data

Course address:

Ndr.Ringgade 1, 8000 Aarhus C

Course location information:

DK04