• EQF Home Page Icon

Qualification: Ironing division operator ‘Garments, Ready-To-Wear Items and Textile Maintenance’

Ironing division operator ‘Garments, Ready-To-Wear Items and Textile Maintenance’

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen (H240201 Id23274-c, H240901 Id23229-c)
- Leest de productieorder en/of technische fiche
- Leest codes en symbolen
- Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten
- Beoordeelt de netheid van de werkpost

● Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (H240201 Id15927-c, H240901 Id15916-c)
- Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur
- Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur
- Controleert de werking van de machine/apparatuur
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in

● Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id16526-c)

● Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (H240201 Id23590-c, H241001 Id17844-c)
- Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
- Controleert de eigen bewerkingen

● Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …) (H240201 Id25922-c)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

● Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (H240201 Id18027-c)
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Vervangt onderdelen

● Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (co 00540)
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften
- Neemt een goede ergonomische houding aan
- Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

Specifieke Activiteiten

● Brengt of snijdt het product in vorm (H241001 Id15256-c)
- Kiest een apparaat in functie van het soort strijkgoed en het textielmateriaal
- Stelt parameters in
- Regelt parameters bij
- Gebruikt een professioneel strijkijzer
- Gebruikt de strijkpers of mangel
- Gebruikt een stoom- en of strijkpop (mannequin)
- Gebruikt een stoomtunnelfinisher
- Gebruikt strijktafel met afzuiging
- Volgt het model van het strijkgoed zodat de vormen en de kenmerken ervan tijdens het strijken niet worden veranderd
- Creëert of behoudt vormen in het strijkgoed
- Verwijdert de kreuken uit het strijkgoed
- Maakt indien nodig gebruik van de luchtcirculatie in de strijktafel zodat oneffenheden niet worden doorgestreken

● Bekleeft/Strijkt sluitings- en verstevigingselementen en aangebrachte markeringen in (H241001 Id11612-c)
- Doet de voorstrijk van losse delen
- Strijkt zomen in
- Strijkt en/of bekleeft zakken, gulpen, kleppen,...
- Houdt rekening met verschillen in tijd, druk, temperatuur
- Strijkt plooien/markeringen in

● Voert controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding- en confectieartikelen
- Controleert het opgestreken product op kwaliteit

● Plaatst vormgevings- en presentatiematerialen (karton, ...) in het artikel en verpakt (H241001 Id21898-c)
- Kiest de vorm en/of machine naargelang het te plooien artikel

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften
● Basiskennis van kwaliteitsnormen
● Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden
● Basiskennis van werkpostorganisatie
● Basiskennis van werking en bediening van de machine
● Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen
● Kennis van productietechnieken kleding en confectie
● Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen
● Kennis van het productieproces

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen lezen van de productieorder en/of technische fiche
● Het kunnen lezen van codes en symbolen
● Het kunnen beoordelen van de te verwerken/bewerken onderdelen en hulpgoederen
● Het kunnen manueel of computergestuurd instellen van parameters
● Het kunnen naleven van de veiligheidsnormen bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen
● Het kunnen gebruiken van meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal
● Het zich kunnen houden aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
● Het kunnen beoordelen van de netheid van de werkpost
● Het kunnen controleren van de werking van de machine/apparatuur
● Het kunnen vervangen van onderdelen
● Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen
● Het kunnen controleren van eigen bewerkingen
● Het kunnen respecteren van de veiligheids- en milieuvoorschriften

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen onderkennen van eenvoudige stoornissen en fouten van de machine
● Het kunnen voorkomen van productieonderbrekingen en opstoppingen
● Het kunnen ondersteunen van medewerkers in probleemsituaties

Motorische vaardigheden

● Het indien nodig kunnen plaatsen van hulpstukken op de machine
● Het kunnen schoonhouden van de werkplek
● Het kunnen opbergen van de eigen gereedschappen en hulpmiddelen
● Het kunnen aan- en uitzetten van de machine/apparatuur
● Het kunnen aannemen van een goede ergonomische houding

Omgevingscontext

● Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken/ateliers voor het produceren/bewerken van kleding- en confectieartikelen
● Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem
● De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
● Dit beroep wordt eerder in een afwisselende, vertrouwde en meervoudige context uitgeoefend
● De werkcontext is in zeker mate gestructureerd met tijdsdruk

Handelingscontext

● Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product en de nodige flexibiliteit en polyvalentie bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden
● De operator strijkafdeling kleding- confectieartikelen/textielverzorging houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en de machineveiligheidsinstructies
● De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

Autonomie

Is zelfstandig in
● het uitvoeren van opgestelde taken en in het oplossen van eenvoudige machinestoringen, probeert problemen en/of onregelmatigheden die zich voordoen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden zelf op te lossen

Is gebonden aan
● zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende

Doet beroep op
● de leidinggevende om het einde van de opdracht te melden

Verantwoordelijkheid

● De operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging is verantwoordelijk voor een correcte, nauwkeurige en tijdige uitvoering van het werk en dit volgens de mondelinge en schriftelijke instructies. De operator dient de stukken die hij/zij krijgt na te kijken op de uitvoeringskwaliteit. Indien hij/zij onregelmatigheden vaststelt, probeert de operator deze zelf te herstellen/oplossen en een voorstel te formuleren om deze te voorkomen in overleg met de leidinggevende.
● De operator is verantwoordelijk voor:
● een werkpost voorzien van te verwerken/bewerken kleding- en confectieartikelen, gereedschap en hulpgoederen
● gemonteerd gereedschap en een ingestelde machine of een geselecteerd programma
● opgestreken kleding- en confectieartikelen volgens de technische beschrijvingen
● de registratie van de gegevens van de activiteiten
● de uitvoering van preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen
● een continue productieproces
● het ondersteunen van medewerkers productielijn kleding- en confectieartikelen bij de start op de werkvloer

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3