• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Interkulturel markedskommunikation

Interkulturel markedskommunikation

Course Information

Du får kendskab til kulturforskelle, sproglige barrierer og lovgivninger i forskellige lande og lærer at arbejde med markedskommunikation på tværs af landegrænser.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have mulighed for at arbejde i en dansk eller international virksomhed inden for fx import og eksport, marketing- og projektkoordinering samt kommunikation og PR.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
More Info: 

Uddannelsen kombinerer fagområderne kommunikation, erhvervsøkonomi og marketing med fremmedsprog og har et tværfaglig og internationalt perspektiv.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i interkulturel markedskommunikation skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B samt enten samfundsfag B, historie B, samtidshistorie B eller idéhistorie B. Afhængigt af det valgte sprog skal du derudover have enten fransk fortsættersprog B/begyndersprog A, spansk fortsættersprog B/begyndersprog A eller tysk fortsættersprog B/begyndersprog A. Vælger du engelsk, skal du have engelsk A i stedet for engelsk B samt yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog.Alle fag skal være bestået. Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)
Provider Contact Info: 

Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg

Course location information:

DK02