• EQF Home Page Icon

Qualification: integrált növénytermesztő szakmérnök

integrált növénytermesztő szakmérnök

Qualification Information

 

A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 

 • A szakmérnöki szakképzettség birtokában az integrált növénytermesztő szakmérnök képes önálló integrált szemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására;

 • Képes környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására;

 • Képes továbbá üzemek, gazdaságok növénytermesztési integrált rendszerének kezelésére, fenntartható földhasználatok kivitelezésére;

 • Valamint képes fenntartható tájgazdálkodás integrált megvalósítására, az integrált agrár-környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.

 

 

 

A képzés során elsajátítható tudáselemek:

 

 • Mezőgazdasági stratégiák, az integrált gazdálkodás szabályozása, a mezőgazdaság környezeti hatásai;

 • Szervesanyag gazdálkodás, biomassza, az integrált szántóföldi növénytermesztés, növényvédelem, az integrált gazdálkodás ökonómiája.

 

 

 

A képzés során megszerezhető ismeretek:

 

 • Mezőgazdasági stratégiák, Integrált gazdálkodás szabályozása, Mezőgazdaság környezeti hatásai, Integrált gazdálkodás talajtani alapjai, Integrált növénytermesztés alapjai;

 • Szakma-specifikus tudáselemek: Szervesanyag gazdálkodás, biomassza, Integrált szántóföldi növénytermesztés, Integrált növényvédelem, Integrált zöldségtermesztés, Integrált szőlő- és gyümölcstermesztés, Integrált gazdálkodás ökonómiája, Integrált termékfeldolgozás, marketing, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.

 

 

 

Személyes adottságok, készségek:

 

Precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, türelmesség, önfegyelem, elhivatottság, elkötelezettség, meggyőzőkészség, empatikus készség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, információgyűjtés, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, figyelem összpontosítás, eredményorientáltság.

 

 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

 • A szakmérnöki szakképzettség birtokában az integrált növénytermesztő szakmérnök alkalmas agrár-környezetgazdálkodás kistérségi, települési és birtokszintű feladatok ellátására;

 • Alkalmas integrált szakigazgatási feladatok ellátására, települési integrált feladatok irányítására;

 • Alkalmas továbbá integrált környezetvédelmi szakigazgatási feladatok ellátására;

 • Valamint alkalmas az integrált növénytermesztés és kertészet szakmai irányítására.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Neumann János Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Neumann János Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education