• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Instrumentalna in pevska pedagogika (Instrumental and vocal education)

Instrumentalna in pevska pedagogika (Instrumental and vocal education)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilji programa so usposobiti diplomante za delovanje na glasbeno-pedagoškem področju svoje smeri ter delovanje na poustvarjalnem umetniškem področju predvsem kot komorni glasbeniki, zborovski pevci, voditelji šolskih ansamblov itd.). Učni izid bo usposobljenost diplomantov za kakovostno samostojno pedagoško delo na področju svoje smeri študija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v ostalih pogojih, če je kandidat opravil manjkajoče študijske obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost (predmet/kreditne točke po ECTS):
Čembalo 3/24, Solfeggio C2/5, Analiza glasbenih oblik 2/5, Zgodovina glasbe 1/5, Zgodovina glasbe 2/5, Harmonija C2/5, Kontrapunkt C/5, Historična izvajalna praksa 2/3, Generalni bas 2/3.

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v ostalih pogojih, če je kandidat opravil manjkajoče študijske obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost (predmet/kreditne točke po ECTS):
Kitara 3/25, Solfeggio C2/5, Analiza glasbenih oblik 2/5, Zgodovina glasbe 1/5, Zgodovina glasbe 2/5, Harmonija C2/5, Kontrapunkt C/5, Kitarska literatura/5.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v ostalih pogojih, če je kandidat opravil manjkajoče študijske obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost (predmet/kreditne točke po ECTS):
Harfa 3/25, Solfeggio C2/5, Analiza glasbenih oblik 2/5, Zgodovina glasbe 1/5, Zgodovina glasbe 2/5, Harmonija C2/5, Kontrapunkt C/5.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v ostalih pogojih, če je kandidat opravil manjkajoče študijske obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost (predmet/kreditne točke po ECTS):
Kljunasta flavta 3/26, Solfeggio C2/5, Analiza glasbenih oblik 2/5, Zgodovina glasbe 1/5, Zgodovina glasbe 2/5, Harmonija C2/5, Kontrapunkt C/5, Historična izvajalna praksa 2/3.

POGOJ ZA VPIS: Opravljen sprejemni izpit, ki je sestavljen iz izpitne snovi zadnjega letnika glavnega predmeta na prvostopenjskem programu Glasbena umetnost ustrezne smeri.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Klavir na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Orgle na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Harmonika na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Čembalo na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Kitara na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Harfa na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Violina na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Flavta na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Oboa na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Klarinet na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Fagot na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Trobenta na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Rog na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Pozavna na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Tuba na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Tolkala na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v ostalih pogojih, če je kandidat opravil manjkajoče študijske obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost (predmet/kreditne točke po ECTS):
Violina 3, Viola 3, Violončelo 3 ali Kontrabas 3/25; Solfeggio C2/5; Analiza glasbenih oblik 2/5; Zgodovina glasbe 1/5; Zgodovina glasbe 2/5; Harmonija C2/5; Kontrapunkt C/5; Godalna literatura/5.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v ostalih pogojih, če je kandidat opravil manjkajoče študijske obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost (predmet/kreditne točke po ECTS):
Flavta 3, Oboa 3, Klarinet 3, Fagot 3, Saksofon 3, Trobenta 3, Rog 3, Pozavna 3, Tuba 3 ali Tolkala 3/25; Solfeggio C2/5; Analiza glasbenih oblik 2/5; Zgodovina glasbe 1/5; Zgodovina glasbe 2/5; Harmonija C2/5; Kontrapunkt C/5; Literatura pihal, trobil in tolkal/5.

POGOJ ZA VPIS: Končana smer Kljunasta flavta na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Petje na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Viola na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Violončelo na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Kontrabas na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končana smer Saksofon na študijskem programu prve stopnje Glasbena umetnost (UL AG) ali enako ali sorodno smer na enakem ali sorodnem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje na drugi visokošolski ustanovi.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v ostalih pogojih, če je kandidat opravil manjkajoče študijske obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost (predmet/kreditne točke po ECTS):
Petje 3/20, Solfeggio C2/5, Analiza glasbenih oblik 2/5, Zgodovina glasbe 1/5, Zgodovina glasbe 2/5, Harmonija C2/5, Kontrapunkt C/5, Klavir C3/3, Italijanski jezik 2/3, Nemški jezik 2/3.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v ostalih pogojih, če je kandidat opravil manjkajoče študijske obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost (predmet/kreditne točke po ECTS):
Klavir 3/25, Solfeggio C2/5, Analiza glasbenih oblik 2/5, Zgodovina glasbe 1/5, Zgodovina glasbe 2/5, Harmonija C2/5, Kontrapunkt C/5, A vista igra 2/3.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v ostalih pogojih, če je kandidat opravil manjkajoče študijske obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost (predmet/kreditne točke po ECTS):
Orgle 3/20, Solfeggio C2/5, Analiza glasbenih oblik 2/5, Zgodovina glasbe 1/5, Zgodovina glasbe 2/5, Harmonija C2/5, Kontrapunkt C/5, Klavir A3/3, Generalni bas 2/3.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, ki niso navedena v ostalih pogojih, če je kandidat opravil manjkajoče študijske obveznosti iz študijskega programa prve stopnje Glasbena umetnost (predmet/kreditne točke po ECTS):
Harmonika 3/25, Solfeggio C2/5, Analiza glasbenih oblik 2/5, Zgodovina glasbe 1/5, Zgodovina glasbe 2/5, Harmonija C2/5, Kontrapunkt C/5, Harmonikarska literatura/5.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri sprejemnem preizkusu (100 %).
POGOJ ZA PREHOD: Za prehod je potrebno uspešno opraviti sprejemni izpit, ter opraviti manjkajoče obveznosti, ki mu jih v obsegu do največ 60 E CTS določi komisija za študijske zadeve UL Akademije za glasbo.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (Academy of Music)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@ag.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ag.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 24 27 300

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister profesor [z navedbo smeri študija] - magistrica profesorica [z navedbo smeri študija]
Other Qualification Awarded Term:

mag. prof.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Stari trg 034, Ljubljana

Course location information:

Slovenija