• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Instrument Maker, SQ

Instrument Maker, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- osaa työskennellä taloudellisesti, turvallisesti ja laadukkaasti sekä ottaa huomioon ympäristön
- hallitsee nosto- ja siirtotyöt sekä tiedonkäsittelyn
- tuntee työalansa säädöksiä ja sopimuksia
- osaa opastaa muita tehtäväalueellaan ja toimia esimiehenä
- tuntee muottien, puristustyökalujen sekä kappaleiden kiinnittämiseen ja tuotannon automatisointiin liittyvien työvälineiden rakenteet
- osaa valita työvälineiden valmistuksen menetelmät ja valmistaa erikoistumisalueeseensa kuuluvia työvälinekokonaisuuksia - osaa valmistaa manuaalisilla työstökoneilla piirustusten mukaisia, laatuvaatimukset täyttäviä yksittäisiä kappaleita, joille asetetaan erityisiä mittatarkkuus- ja pintavaatimuksia
- osaa käyttää 3D CAD-järjestelmiä ja tiedonsiirtomenetelmiä
- osaa lukea työpiirustuksia sekä suunnitella työvaiheet ja työkokonaisuudet
- pystyy laskemaan valmistusmitat ja dokumentoimaan työt
- osaa tulkita standardeja, työpiirustuksia, kokoonpanokuvia, CAD-malleja ja osaluetteloita
- tuntee työvälinealalle tyypilliset työvälineiden rakenteisiin ja valmistusmenetelmiin liittyvät viitetiedot
- hallitsee syvällisesti materiaalitekniikkaa ja tuntee suuntautumisalueensa teollisessa tuotannossa käytettävät materiaalit

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä vaativissa ammatti- ja työnjohtotehtävissä työvälinealan yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Koulutuskeskus Salpaus, Lahti, Katsastajankatu
Provider Contact Info: 

03 828 11
PL 170, 15141, LAHTI
Katsastajankatu 14, 15800, LAHTI

Course Locations

Reference Data

Course address:

Katsastajankatu 14, 15800, LAHTI