• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Insinööritutkinnon päivityskoulutus insinööri (AMK)-tutkintoon, tieto- ja viestintätekniikka

Insinööritutkinnon päivityskoulutus insinööri (AMK)-tutkintoon, tieto- ja viestintätekniikka

Course Information

Insinööritutkinnon (AMK) laajuus on 240 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää aiemmista opinnoista riippuen 1,5–4 vuotta. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, jossa otetaan huomioon hänen aiemmin suorittamansa opinnot. Suoritettaviksi tulevien opintojen määrä ja suoritustapa riippuvat mahdollisista suoritetuista korkeakouluopinnoista, aiemmasta tutkinnosta, sen suoritusajankohdasta sekä työkokemuksesta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

1,5 - 4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus
Provider Contact Info: 

08 6189 9626
044 7101 564
PL 52, 87101, KAJAANI
Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Insinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Räätälöityyn päivityskoulutukseemme voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet aiemman opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinnon.

Koulutus on suunniteltu siten, että siihen voi osallistua myös työn ohessa. Opetusta voi olla päivätoteutuksena ja/tai monimuoto-toteutuksena järjestettävien opiskeluryhmien mukana.

Päivityskoulutuksessa valitaan joko tieto- ja viestintätekniikan, konetekniikan tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus. Päivityskoulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on insinööri (AMK) henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisella koulutusalalla.

Katso tarkemmat tiedot internet-sivuiltamme täältä: Insinööristä insinööri (AMK) -koulutus

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI