• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

Course Information

Koulutuksessa perehdyt liiketoimintaprosesseihin sisältyviin kannattavuus- ja kustannustekijöihin sekä hankit valmiuksia tuottaa, kehittää ja hyödyntää yrityksen vaativaa toiminnanohjausinformaatiota teknologiayrityksen johdon tueksi. Koulutus muodostaa sinulle kokonaiskuvan yrityksen palvelujen kehittämisen vaikutuksista tietotekniikkaan ja osaamisresursseihin. Opit tunnistamaan osaamisen ja osaamisen johtamisen merkityksen projektitoiminnassa ja perehdyt oman alasi huippu- ja tulevaisuuden teknologioihin.

Opinnäytetyön / kehittämistehtävän tavoitteet ja sisällöt kytketään kiinteästi omaan työhön ja asiantuntijuudessa kehittymiseen. Se perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai ongelman määrittelylle ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Kehittämistehtävän tai soveltavan tutkimuksen avulla kehität yhdessä työyhteisösi kanssa uutta osaamista sekä uusia toimintalinjoja oman ympäristönsä tarpeiden pohjalta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

2 vuotta

Credits: 

60 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus
Provider Contact Info: 

08 6189 9626
044 7101 564
PL 52, 87101, KAJAANI
Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Insinööri (ylempi AMK)
Qualification awarded description:

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen tavoitteena on lisätä sekä syventää opiskelijan ammattitaitoa ja osaamista itsensä, ihmisten ja muutoksen johtamisessa. Koulutus sisältää mm. yritysten johto- ja asiantuntitehtävissä tarvittavien esimiestaitojen ja organisaation kehittämistä.

Koulutus tarjoaa AMK -insinöörin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneelle mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä työn ohella. Insinöörin ylempi AMK -tutkinto vastaa työelämän muutoshaasteisiin.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kuntokatu 5, 87100, KAJAANI