• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Insinööri (AMK), Talotekniikka

Insinööri (AMK), Talotekniikka

Course Information

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat
- sisäilmaston hallinta: sisäilmastotavoitteet, lämpö- ja ääniolojen sekä ilman puhtauden ja kosteuden arviointi
- rakennuksen lämmitystehon ja -energian tarpeen selvittäminen
- rakennusten energian käytön ympäristövaikutuksien selvittäminen
- LVIA-järjestelmien mitoitus- ja valinta, teknis-taloudelliset lähtökohdat, virtaus- ja lämmönsiirtotekniset sekä automaatiotekniikan perusteet
- LVIA-järjestelmien suunnittelu: talotekniikan suunnittelua ohjaavat viranomaissäädökset sekä muut ohjeet ja suositukset, CAD-pohjaiset suunnitteluohjelmistot
- LVI-järjestelmien toteutus: talotekniikkaurakointia ohjaavat viranomaissäännökset sekä yleiset laatuvaatimukset, talotekniikkatyömaan työnjohtotehtävät, tarjous- ja sopimusprosessit sekä käyttöönotto- ja vastaanottomenetelmät
- käyttö- ja ylläpito-osaaminen: taloteknisiin järjestelmiin liittyvät työturvallisuusvaatimukset, ylläpidon ja huollon vaikutukset rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin.

Kaikkiin ammattiaineisiin sisältyy sekä teoriapohjan antavia luento- ja harjoitustöitä sisältäviä opintojaksoja että projektiopintoina suoritettavia suunnittelu- ja toteuttamistehtäviä. Opinnäytetyö tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Start Date: 
21.08.17
Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Oulu University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

Kotkantie 1, 90250, OULU
Oulu University of Applied Sciences
hakijapalvelut@oamk.fi
admissions@oamk.fi
PL 222, 90101, OULU
020 611 0200
08 372 144

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Insinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Koulutuksesta valmistunut osaa toteuttaa terveellisiä ja viihtyisiä asuin- ja työympäristöjä ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan teknologian keinoin. Opinnoissa keskitytään sisäilmasto-, ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytystekniikkaan sekä vesihuoltoon ja kiinteistöautomaatioon.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotkantie 1, 90250, OULU