• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Insinööri (AMK), logistiikka, liikenneala

Insinööri (AMK), logistiikka, liikenneala

Course Information

Liikennealan insinöörin ydinosaamiseen kuuluvat seuraavat yhteiset 15 opintopisteen moduulit:

 • Lähdetään liikenteeseen
 • Liikennealan perusteet
 • Liikenne ja kuljetukset
 • Liikenne ja maankäyttö
 • Liikenne ja ympäristö
 • Älyliikenteen perusteet
 • Rakennetut ympäristöt
 • Liikennehankkeet

 

Koulutuksen toteutus

Hakukohteen nimestä ilmenee, voiko yhteishaussa hakea päivätoteutukseen ja/tai monimuotototeutukseen.

Erilaiset kehitysprojektit ovat osa opintojasi. Projekteja tehdään työelämän tarpeiden pohjalta yhdistämällä opittua teoriaa ja käytäntöä. Projektit toteutetaan tiimeissä, jotka koostuvat muista opiskelijoista, projektin ohjaajista ja työelämän edustajista.

Projektiopiskelun lähtökohtana on työelämässä havaittava tarve, johon vastataan projektityön keinoin. Oppimisprosessi etenee yhdistämällä teoriaa ja käytäntöä. Projektityöskentely tapahtuu pienryhmissä, tiimeissä vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja työelämän edustajien kanssa.

Opettajat toimivat prosessissa opiskelun ohjaajina, tuutoreina sekä ammatillisen substanssitiedon asiantuntijoina.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Häme University of Applied Sciences, Riihimäki
Provider Contact Info: 

+358 3 636 2250
Häme University of Applied Sciences, Riihimäki
hakijapalvelut@hamk.fi
admissions@hamk.fi
+358 3 646 2424
Kaartokatu 2
FI-11100 Riihimäki
Kaartokatu 2, 11100, RIIHIMÄKI
03 646 2424
03 646 2250

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Insinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Mietitkö miten liikenne toimii - kuinka sitä ohjataan ja miten sen käyttäytymistä ennustetaan? Kuinka henkilöautot, tavarakuljetukset, joukkoliikenne, pyöräilijät ja kävelijät sovitetaan yhteen turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti? Opiskelemalla liikennealan insinööriksi (AMK) löydät vastaukset näihin kysymyksiin ja valmistut liikennealan asiantuntijaksi, jolle riittää kysyntää työmarkkinoilla. HAMK on Suomen ainut ammattikorkeakoulu, joka on erikoistunut liikennesuunnitteluun ja älyliikenteen mahdollisuuksiin osana liikenteen ja kuljetusten suunnittelua sekä hallintaa.

Liikennealalta valmistuvalla insinöörillä on vankka liikennesuunnittelun ja älyliikenteen perusosaaminen:

 • Ymmärrät liikenteen merkityksen osana ihmisen arkea
 • Opit tekemään liikennesuunnitelmia ja arvioimaan erilaisten suunnitteluratkaisujen toimivuutta käytännössä
 • Opit tekemään liikennetutkimuksia ja arvioimaan väylien ja liittymien liikenteellistä toimivuutta
 • Perehdyt liikenteen ympäristövaikutuksiin ja niiden arviointiin.

Insinööritutkinto tuottaa lisäksi seuraavaa osaamista:

 • analyysivalmiudet, teknisen tiedon jalostaminen päätöksentekoa varten
 • projektien hallinta- ja johtamistaidot
 • kyky etsiä ja omaksua tietoa eri lähteistä
 • teoreettinen ja käytännön läheinen soveltava osaaminen

 

Asiasanat: HAMK

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kaartokatu 2, 11100, RIIHIMÄKI