• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Inovativni turizem (Innovative Tourism)

Inovativni turizem (Innovative Tourism)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je doktorandom podati strokovno poglobljen uvid v splošne/klasične, predvsem pa specifične/trendovske vsebine turizma ter metodološka in raziskovalna znanja s pomočjo katerih bodo usposobljeni za samostojno raziskovalno delo, za samostojno razvijanje inovativnih rešitev, kreacijo novih znanj ter njihovo aplikacijo v praksi, za vodenje najzahtevnejših gospodarskih in negospodarskih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in za razvijanje kritične refleksije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program sprejet pred 11. 6. 2004).
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 2. stopnje.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena predhodnega študija.
MERILO ZA PREHOD: Povprečno ocena vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: V 2. oziroma 3. letnik doktorskega študijskega programa Inovativni turizem se po merilih za prehode vpiše študent sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Inovativni turizem,
- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Inovativni turizem in
- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta).
POGOJ ZA PREHOD: V 2. letnik doktorskega študijskega programa Inovativni turizem se po merilih za prehode lahko vpišejo tudi diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004).
POGOJ ZA PREHOD: V 2. letnik doktorskega študijskega programa Inovativni turizem se po merilih za prehode lahko vpišejo tudi diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije, če je kandidat pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica (Faculty of Turism Studies - Turistica)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@turistica.si
Spletni naslov: http://www.turistica.si
Telefon: (+386) 05 617 70 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Bazoviška cesta 009, Sežana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kidričeva ulica 018A, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Zdraviliško naselje 012, Radenci

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Obala 011A, Piran

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Glavni trg 001, Slovenj Gradec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg Edvarda Kardelja 003, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Krempljeva ulica 001, Ptuj

Course location information:

Slovenija