• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju (Innovation management in Social and Education Sector)

Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju (Innovation management in Social and Education Sector)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študenti pridobijo znanje socialnega podjetništva, saj ima Slovenija veliko potenciala na področjih organiziranja socialnih dejavnosti v lokalni skupnosti in povezovanja ter organiziranja neprofitnih in nevladnih organizacij.
* Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS z drugih strokovnih področij.
POGOJ ZA VPIS: Končan triletni visokošolski strokovni študijski program pred bolonjskim sistemom (akreditiran pred 11. 6. 2004) z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
POGOJ ZA VPIS: Končan triletni visokošolski strokovni študijski program pred bolonjskim sistemom (akreditiran pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela (30 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodiplomskega študija (70 %).
POGOJ ZA PREHOD: Končan univerzitetni študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk po ECTS z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
POGOJ ZA PREHOD: Končan univerzitetni študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk po ECTS z drugih strokovnih področij.
POGOJ ZA PREHOD: Končan štiriletni univerzitetni študijski program pred bolonjskim sistemom (akreditiran pred 11. 6. 2004) z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).
POGOJ ZA PREHOD: Končan štiriletni univerzitetni študijski program pred bolonjskim sistemom (akreditiran pred 11. 6. 2004) z drugih strokovnih področij.
POGOJ ZA PREHOD: Končan podiplomski specialistični študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij.
POGOJ ZA PREHOD: Končan podiplomski specialistični študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij (ekonomskih, poslovnih, upravnih in organizacijskih ved, sociologije, pravnih, političnih, družboslovnih ved, humanistike).

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fakulteta@doba.si
Spletni naslov: www.fakulteta.doba.si
Telefon: (+386) 02/228 38 60

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inovativnega menedžmenta v sociali / magister inovativnega menedžmenta v izobraževanju - magistrica inovativnega menedžmenta v sociali / magistrica inovativnega menedžmenta v izobraževanju
Other Qualification Awarded Term:

mag.inov.menedž.v soc. / mag.inov.menedž.v izobr.

Awarding body:

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Titov trg 002, Velenje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Litostrojska cesta 040, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Prešernova ulica 001, Maribor

Course location information:

Slovenija