• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi (Innovation and Sustainable Business Management in Digital Society)

Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi (Innovation and Sustainable Business Management in Digital Society)

Course Information

Študijski program ponuja celosten, interdisciplinaren pristop na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja, ki ga je mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive na raznolikih področjih. Študente bo usposobil za reševanje najkompleksnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju inovativnosti in trajnostnega poslovanja s kompetencami učinkovitega prenosa novih znanj v podjetja in organizacije s poudarkom na digitalizaciji rešitev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant dodiplomskega študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetim pred 11. 6. 2004).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev specializacije, kdor je pred tem končal visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004); za vpis v doktorski študijski program 3. stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorskega študija, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Kdor je diplomiral na študijskem programu, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali na drugem enovitem magistrskem študijskem programu, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami in je trajal 5 let (skladno s četrtim odstavkom 36. člena ZViS).
MERILO ZA OMEJITEV: Predhodni študijski dosežki pri dosedanjem študiju (povprečna ocena predmetov, ocena diplomske/magistrske naloge) - 30 % teže pri izbiranju.
MERILO ZA OMEJITEV: Predhodno znanstveno-raziskovalno delo (raziskave, članki itd.) na predmetnem področju doktorskega programa - 35% teže pri izbiranju.
MERILO ZA OMEJITEV: Motivacijsko pismo in razgovor s kandidatom - 35 % teže pri izbiranju.
POGOJ ZA PREHOD: Neposredno v 2. letnik doktorskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti.
POGOJ ZA PREHOD: Neposredno v 2. letnik doktorskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije (sprejeti pred 11. 6. 2004), ki so pred tem končali študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fakulteta@doba.si
Spletni naslov: www.fakulteta.doba.si
Telefon: (+386) 02/228 38 60

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Prešernova ulica 001, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Titov trg 002, Velenje

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Litostrojska cesta 040, Ljubljana

Course location information:

Slovenija