• EQF Home Page Icon

Qualification: innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakember

innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakember

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja:

A képzés célja olyan innováció- és szellemitulajdon-védelmi szakemberek képzése, 

akik önállóan vagy jogi háttértudást igénylő esetekben – szükség szerint jogász szakemberekkel szorosan együttműködve – képesek a nemzeti innováció hatékony védelmére, gyakorlati megoldásokat tudnak találni a K+F+I szektor társaságainak aktív vagy passzív védelmére, választ képesek adni a legújabb nemzetközi szellemitulajdon-védelemi kihívásokra. Az európai és nemzetközi szabályozással összefüggő tárgyaknak köszönhetően a képzést elvégzők tájékozódnak a nemzetközi hatású ügyekben is.

 

Elsajátítandó kompetenciák:

a) Általános kompetenciák:

– problémafelismerési és megoldási képesség;

– oltalmi formák kiválasztásának képessége;

– támadás esetén védelmi stratégia kidolgozásának képessége;

– eljárási kérdések és problémák gyakorlati ismerete.

b) Szakmai kompetenciák:

– szakirányú jogszabályok, adatbázisok, irodalmak ismerete;

– határterületek ismerete;

– nemzetközi és európai jogi szakmai ismeret;

– angol nyelven való szakmai munka.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzési szak törzsanyagának és jogalkalmazási gyakorlatának, kapcsolódó jogterületeinek, jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete, valamint a legfrissebb nemzetközi jogfejlődés és joggyakorlat ismerete, így különösen:

– a szabadalommal és a technológiaiinnováció-védelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek;

– a védjegyekkel és az innováció piacvédelmi szakaszával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek;

– a nemzetközi innovációvédelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek területén.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzést elvégző szakember az innovációval, a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos eljárásokban és ügyekben az ügyfeleit jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez hozzásegíti, ennek során innovációvédelmi ügyekben kutatásokat végez, szakvéleményt, tanácsot és tájékoztatást ad, elsősorban:

– szabadalmi, műszaki fejlesztési vagy egyéb innovációs tevékenység során;

– K+F+I tevékenység folytatásánál, az abban való közreműködés területén;

– kockázati tőkebefektetések és egyéb gazdasági elemzések során;

– szellemi tulajdonon alapuló üzletágak területén;

– alkotó és művészeti ágakkal összefüggő tevékenységek területén;

– design és informatikai tevékenység területén.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education