• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Informatika

Informatika

Course Information

Temeljni cilji študijskega programa:
izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-teoretičnim in praktično-uporabnim znanjem za delo v informatiki,
pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja informatike,
pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov,
se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature,
oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,
avtonomnost pri svojem strokovnem delu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
ACADEMIA d.o.o., OE Višja strokovna šola ACADEMIA
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@academia.si
Spletni naslov: http://www.academia.si/
Telefon: (+386) 02 2283 535

Course Locations

Reference Data

Course address:

Glavni trg 17b 2000, Maribor

Course location information:

Slovenija