• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Informatik

Informatik

Course Information

Du lærer at udvikle professionelle programmer og får også viden om den samfundsmæssige kontekst, som de indgår i.Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet bl.a. have jobmuligheder i it-branchen inden for design-, udviklings- og evalueringsopgaver.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Special target group:
Teaching Language:
Duration:
More Info: 

På informatik arbejder du med computere som redskab til at formidle viden, oplevelser og underholdning. Uddannelsen er et projektorienteret, tværfagligt studium.

NQF Level: 
6
Access requirements: 

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i informatik skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik B. Alle fag skal være bestået.Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.Optagelse på Roskilde Universitet:Informatik er et bachelorfag, der læses som en del af en bacheloruddannelse på RUC.For at læse informatik og et andet fag skal du søge optagelse på den humanistiske bacheloruddannelse, den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på RUC.Derudover skal du have matematik B. Faget skal være bestået.

Costs: 

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Provider Information

Provider Name: 
Aalborg Universitet (AAU)
Provider Contact Info: 

Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg

Course Locations

Reference Data

Course address:

Fredrik Bajers Vej 5, 9100 Aalborg

Course location information:

DK05

Reference Data

Course address:

Universitetsvej 1, 4000 Roskilde

Course location information:

DK01