• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Informacijska varnost (Information Security)

Informacijska varnost (Information Security)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant pridobi visoko strokovno izobrazbo na področju varstvoslovja in informatike. Namenjen je izobraževanju strokovnjakov s področja informacijske varnosti, ki bodo usposobljeni za izvajanje strokovnih, razvojnih in vodstvenih opravil, ki zahtevajo znanje iz informatike in varstvoslovja. Študij vključuje tudi spoznanja sorodnih disciplin, kot so kriminologija, pravo, psihologija ter organizacijske in druge vede. Diplomanti programa bodo usposobljeni opravljati delo in uporabljati pridobljena znanja na različnih področjih, ki so neposredno ali posredno vezane na področje študija. Študijski program je na vsebinskem področju aplikativno usmerjen ter omogoča diplomantom – strokovnjakom na področju informacijske varnosti – kompetentno in kompetitivno vključevanje v delovne procese, s čimer je omogočen razvoj kariere. Diplomanti bodo usposobljeni za proučevanje in za zakonito, strokovno, etično in učinkovito opravljanje nalog s področja zagotavljanja informacijske varnosti. S tem se prispeva k dviganju informacijske varnosti in posledično k demokratični družbi, varstvu človekovih pravic in svoboščin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Faculty of Criminal Justice and Security)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fvv@fvv.uni-mb.si
Spletni naslov: http://www.fvv.um.si/
Telefon: (+386) 01 3008 300

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani varstvoslovec informacijskih varnosti (VS) - diplomirana varstvoslovka informacijskih varnosti (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. var. inf. var. (VS)

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kotnikova ulica 008, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ulica talcev 003A, Novo mesto

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Slomškov trg 015, Maribor

Course location information:

Slovenija