• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Informacijska družba (Information Society)

Informacijska družba (Information Society)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorandi so sposobni delovati na področjih, ki so povezana z informacijsko družbo (informacijsko komunikacijska tehnologija, medorganizacijsko poslovanje, uporaba IKT v političnih in upravnih sistemih, družbeni fenomeni uporabe IKT), uporabiti zahtevno raziskovalno metodologijo pri odprtih raziskovalnih vprašanjih na izbranih področjih informacijske družbe, pripraviti individualno raziskovalno delo, ki ga zagovarjajo, glavne rezultate pa objavijo v strokovnih revijah z izbranega raziskovalnega področja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program druge stopnje in skupno doseženih najmanj 300 KT.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program enovitega magistrskega študija in doseženih skupno najmanj 300 KT.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev specializacije in pred tem končan študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, pri čemer je moral kandidat opraviti skupno najmanj pet letnikov študija. Do vpisa v drugi letnik doktorskega študijskega programa mora opraviti dodatne študijske obveznosti v skupnem obsegu od 30 do 45 kreditnih točk iz študijskega programa druge stopnje Informatika v sodobni družbi, ki jih predpiše pristojni organ FIŠ na osnovi dosedanje študijske poti kandidata.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (60 %). Pri povprečni oceni študija se upošteva povprečna ocena magistrskega študija brez ocene magistrske naloge (ali povprečno oceno zadnjih dveh letnikov študija v primeru, da gre za enovit magistrski študij). V primeru, da magistrski študij ni vključeval magistrske naloge ali se le-ta ni ocenjevala, se kot edini kriterij šteje povprečna ocena magistrskega študija.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (40 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Dosedanje znanstveno delo na področju študijskega programa. Kandidat lahko 40% ocene nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega dela na področju študijskega programa.
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatu se ob vpisu prizna 60 KT.
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatu se ob vpisu prizna 60 KT.
POGOJ ZA PREHOD: Prehod med študijskimi programi tretje stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno skladno s pravili fakultete.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fis.unm.si
Spletni naslov: www.fis.unm.si
Telefon: (+386) 07 3737 884

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Streliška pot 007, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Stegne 021C, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 031A, Novo mesto

Course location information:

Slovenija