• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, jonka tutkimus ja opetus keskittyvät tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoon, organisointiin, hankintaan, välittymiseen, käyttöön ja vaikuttavuuteen erilaisissa ympäristöissä. Opetettavia tietosisältöjä ovat esimerkiksi ihmisten tavat hankkia ja välittää tietoa, tietoaineistojen organisointi, tuotanto ja arviointi, tietojohtaminen, erilaiset lukutaidot ja informaatioympäristöt sekä alan lainsäädäntö ja etiikka. Lisäksi perehdyt opinnoissasi alan tutkimusmenetelmiin.

Voit suunnata asiantuntijuuttasi valitsemalla tutkintoosi vapaasti sivuaineita monitieteisen Oulun yliopiston laajasta koulutustarjonnasta. Opintoihin sisältyy työharjoittelu, joka edistää asiantuntijuutesi kehittymistä edelleen. Informaatiotutkimuksen oppiaineeseen kytkeytyy Suomessa ainutlaatuinen Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA. Tiedeviestinnän opinnot antavat sinulle mahdollisuuden täydentää informaatioalan asiantuntijuuttasi.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 + 2 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Oulu, Faculty of Humanities
Provider Contact Info: 

University of Oulu, Faculty of Humanities
hakijapalvelut@oulu.fi
admissions.officer@oulu.fi
0294 483233
PL 1000, 90014, OULUN YLIOPISTO
Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU
Erkki Koiso-Kanttilan katu
FI-90570 Oulu, Finland
P.O Box 1000
FI-90014 UNIVERSITY OF OULU, Finland

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Humanististen tieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut historiasta, kulttuureista ja viestinnästä.

Tutkinto-ohjelmassa on yhteishaussa neljä hakukohdetta. Hakukohde on samalla tulevan tutkintosi pääaine.

 • Historia*
 • Informaatiotutkimus
 • Kulttuuriantropologia ja arkeologia**
 • Saamelainen kulttuuri

Pääaine (historia tai aate- ja oppihistoria) valitaan hakuvaiheessa.

** Pääaine valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä.

Aloitat pääaineopintosi kolmevuotisessa kandidaattiohjelmassa, jossa suoritat humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op). Sen jälkeen jatkat opintojasi kaksivuotisessa maisteriohjelmassa, jossa suoritat filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Pääaineopintojasi täydennät valitsemillasi sivuaineilla, jotka tukevat tulevaisuuden urasuunnitelmiasi.

Kandidaatintutkinnon suoritettuasi

 • olet saavuttanut valmiudet työskennellä oman alasi työtehtävissä
 • tunnet pääaineesi ja sivuaineittesi perusteet
 • osaat kehittää opiskelutaitojasi ja kantaa vastuun omasta työstäsi
 • osaat soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja
 • osaat käyttää viestintätaitojasi ja hankkimaasi tietoa oman alasi työtehtävissä
 • osaat viestiä äidinkielen lisäksi myös toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä.

Maisterintutkinnon suoritettuasi

 • tunnet oman pääaineesi teoreettisen keskustelun
 • erotat tieteellisen ajattelun arkiajattelusta ja kykenet itsenäisesti tuottamaan tieteellistä tietoa
 • pystyt analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn
 • osaat toimia asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä
 • pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita
 • osaat viestiä äidinkielellä hyvin suullisesti ja kirjallisesti oman alasi ja alan ulkopuoliselle yleisölle
 • kykenet omalla alallasi kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU