• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Informācijas tehnoloģijas - Doktora studijas

Informācijas tehnoloģijas - Doktora studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis: doktora studijas kopumā atšķiras ar izteikti patstāvīgu darbu. Doktoranti ar savu zinātnisko vadītāju darbojas zinātniskajā pētniecībā konkrētā virzienā. Programmā paredzētie mācību priekšmeti ir plānoti kā atbalsts doktora darba izstrādē. Doktorantūrā paredzēts attīstīt starptautiskos kontaktus un jauno zinātnieku viesošanos citu valstu mācību un zinātniskajās iestādēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Augstākā izglītība - maģistra grāds. Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši, kādā citā zinātnes nozarē, attiecīgās doktora studiju programmas direktors un katedra/institūts var noteikt iestājeksāmenu izvēlētajā zinātnes nozarē.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1170 EUR semestrī (pilna laika); 850 EUR semestrī (nepilna laika) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Provider Contact Info: 

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
63022584
rektors@llu.lv
www.llu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Inženierzinātņu doktors informācijas tehnoloģijās (Dr.sc.ing.)