• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Inženiring in vozila (Engineering and Vehicles)

Inženiring in vozila (Engineering and Vehicles)

Course Information

Temeljni cilj študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante za neposredno zaposlitev po zaključku študija in kompetentno izvajanje nalog v vseh strukturah gospodarstva na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, celovite kakovosti, vzdrževanja in trženja. Diplomant bo usvojil teoretična znanja in znanja za strokovno praktično delo na tehniško inženirskem področju. Usvojil bo tehniška, tehnološka, informacijska, organizacijska, ekonomska znanja in znanja metod za raziskovalno in razvojno delo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Opravljena splošna matura.
POGOJ ZA VPIS: Opravljena poklicna matura.
POGOJ ZA VPIS: Opravljen zaključni izpit po 1. 6. 1995 v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
POGOJ ZA VPIS: Kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 40 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh, dosežen pri zaključnem izpitu, poklicni oziroma splošni maturi: 60 %.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (Faculty of Industrial Engineering, Novo mesto)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fini-unm@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://www.fini-unm.si/si/
Telefon: (+386) 07/393-22 06

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir strojništva (VS) - diplomirana inženirka strojništva (VS)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. str. (VS)

Awarding body:

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Šegova ulica 112, Novo mesto

Course location information:

Slovenija