• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Inženiring in vozila (Engineering and Vehicles)

Inženiring in vozila (Engineering and Vehicles)

Course Information

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, vzdrževanja in trženja, ki obvlada teoretična znanja in strokovno-praktično delo na tehniško-inženirskem področju. Po končanem izobraževanju študent pridobi strokovno-praktična znanja različnih tehniško-inženirskih strok ter je v stanju kakovostno nabavljati, prodajati in skrbeti za prodane proizvode s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in poznavanjem teoretično praktične celovite kakovosti. Prav tako pridobi znanja za vodenje proizvodnje, tehnologije in razvoja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Opravljena splošna matura.
POGOJ ZA VPIS: Opravljena poklicna matura v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov splošne mature (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi).
POGOJ ZA VPIS: Opravljen zaključni izpit pred 1. 6. 1995 (tudi poskusna matura iz leta 1994 ali srednješolska diploma pridobljena med 1. 1. 1985 in 31. 8. 1992).
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh, dosežen pri zaključnem izpitu, poklicni oziroma splošni maturi (40 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20 %)

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (Faculty of Industrial Engineering, Novo mesto)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fini-unm@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://www.fini-unm.si/si/
Telefon: (+386) 07/393-22 06

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani inženir strojništva (UN) - diplomirana inženirka strojništva (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. inž. str. (UN)

Awarding body:

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Šegova ulica 112, Novo mesto

Course location information:

Slovenija