• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Idrottsinstruktör (YH), dagstudier

Idrottsinstruktör (YH), dagstudier

Course Information

Studierna till idrottsinstruktör är årskursbundna och genomförs i perioder där varje läsår består av fyra perioder. Många av kurserna kräver specifika förkunskaper, vilket betyder att kurser ska avläggas i en bestämd ordning. Vid avvikelse från fastställt kursprogram uppgörs individuella studieplaner för att underlätta studiegången.

Utbildningen använder sig av integrativ pedagogik som den övergripande pedagogiska idén, vilket innebär att de flesta kurser omfattar både teoriundervisning och praktiska övningar. Projektarbeten, självstudier och skriftliga essäer ingår i alla skeden av utbildningen. Det egna ansvaret för studierna och inlärningen betonas och stöds genom individuell handledning och grupphandledning.

Inom studierna betonas bl.a. god självkännedom och du lär dig utöver av dina egna även av andras erfarenheter.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Arcada University of Applied Sciences
Provider Contact Info: 

0207 699 699
Arcada University of Applied Sciences
antagningsservice@arcada.fi
admissions@arcada.fi
Jan-Magnus Janssonin aukio 1,
00560 Helsinki
Finland
Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560, HELSINGFORS
Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560, HELSINKI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Liikunnanohjaaja (AMK)
Qualification awarded description:

Vill du kombinera idrott, fysisk aktivitet, hälsa och livsstil i ditt yrke? Vill du jobba för ett hälsofrämjande samhälle där människor trivs, mår bra och orkar arbeta? Vill du jobba som professionell tränare? Är du social, kreativ och bra på att skapa nätverk? Svarar du ja? Välj Arcadas idrottsinstruktörsutbildning och bli ett attraktivt proffs inom en växande bransch!  

Idrottsinstruktörerna är som yrkesgrupp på stark frammarsch i samhället. Som högskoleutbildad idrottsinstruktör har du många valmöjligheter på den framtida arbetsmarknaden. Du har en helhetssyn på hälsa och förstår sambandet mellan hälsa, välbefinnande, livsstil, fysisk aktivitet och rörelse.  Sambandet mellan bättre hälsa, produktivitet och ökad lönsamhet för företag uppmärksammas allt mer och därmed kommer vi i framtiden att hitta allt fler idrottsinstruktörer på företagens HR-enheter.

Studierna till idrottsinstruktör ger dig beredskap att bl.a. planera, utveckla, organisera och utvärdera idrotts- och hälsofrämjande verksamhet. Du lär dig också att arbeta med projekt, från planering och genomförande till utvärdering och rapportering. Väljer du att profilera dina studier inom tränarskap kan du jobba som professionell tränare inom vald idrottsgren både här hemma och utomlands.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560, HELSINGFORS
Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560, HELSINKI