• EQF Home Page Icon

Qualification: Hydrocarbon Process Economist

Hydrocarbon Process Economist

Qualification Information

 

Az elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 

 

 

A szakmérnöki szak hallgatói képessé válnak a Downstream (DS) szektor működési folyamatainak, mélyebb megismerésére, alkalmazni és értelmezni tudják a közgazdaságtani alapismereteket a teljes értéklánc mentén. Megismerik az üzlet eredményes működését befolyásoló legfontosabb tényezőket. Elsajátítják az iparágban alkalmazott speciális műszaki számítási, elemzési, döntés-előkészítési, optimalizálási módszereket. Az elsajátított, átfogó jellegű üzleti ismeretek révén eredményesebben fognak tudni dolgozni a multifunkcionális team munkában. Megismerik az DS üzlet hosszú távú eredményességét biztosító stratégiaalkotási, beruházás-előkészítési folyamatokat.

 

 

 

A szakon végzett hallgatók képessé válnak átlátni a DS költségstruktúráját, elemezni az egyes tevékenységek profitabilitását, értelmezni és értékelni a tőzsdei beszámolók fő elemeit.

 

Képessé válnak önálló döntés-előkészítési tanulmányok elkészítésére.

 

Megismerkednek az iparág jövőképével a várható világpiaci trendekkel.

 

Megismerik a DS projektek menedzselésének alapelemeit, a projekt-életciklust egy esettanulmányon bemutatva. Áttekintik a projektek legfontosabb műszaki dokumentumainak tartalmi és formai követelményeit.

 

A képzés során a DS működési hatékonyságának javítása, az értékteremtés kerül a fókuszba.

 

A képzés gyakorlati részében az önálló esettanulmányok formájában DS-specifikus feladatmegoldás (-elemzés), -fejlesztési projekt kerül bemutatásra.

 

A szakdolgozatban a hallgatók saját munkahelyük valamelyik speciális feladatára vonatkozó döntés-előkészítő tanulmányt készítenek.

 

 

 

Személyes adottságok, készségek:

 

A végzett:

 

  • logikus gondolkodással rendelkezik,

  • folyékonyan használja a szaknyelvet anyanyelvén és idegen nyelven,

  • érzékeny a gazdasági folyamatokra,

  • fogékony az újdonságokra,

  • jó kompromisszumos képességekkel rendelkezik,

  • minőségtudatos magatartása párosul a környezet iránt érzett felelősséggel.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 

A végzett képes és alkalmas a megszerzett ismeretek birtokában:

 

  • stratégiakészítésre, hosszú távú fejlesztések tervezésére,

  • DS projektek értékteremtő menedzselésére,

  • a DS költségstruktúrájának elemzésére, az egyes tevékenységek profitstabilitásának értelmezésére és a tőzsdei beszámolók fő elemeinek értékelésére,

 

  • az önálló döntés-előkészítési tanulmányok elkészítésére, és a képzés gyakorlati részében az önálló esettanulmányok formájában DS-specifikus feladatmegoldás (elemzés) fejlesztési projekt bemutatására.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pannon Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Pannon Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education