• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Humanistiska programmet - Kultur

Humanistiska programmet - Kultur

Course Information

Humanistiska programmet har två inriktningar.

Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:

Provider Information

Provider Name: 
Härnösands gymnasium 3
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Box 54 SE 87122 HÄRNÖSAND, gymnasiet.vo@harnosand.se, http://www.harnosand.se