• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Humanistični študiji

Humanistični študiji

Course Information

S pridobljenim znanjem na študiju so študenti sposobni za:
zgodovinsko razumevanje pojavov s področja humanistike,
prepoznavanje temeljnih humanističnih fenomenov ter sposobnost njihove umestitve v širše družbene kontekste,
poznavanje temeljev in razvoja filozofije ter njenih temeljnih disciplin (zgodovina filozofije, logika, etika, epistemologija, ontologija, estetika in teorija umetnosti, hermenevtika),
poznavanje temeljev družbenih ved (psihologija s psihoterapijo, politologija, politična ekonomija) ter sodobnih teorij s teh področij,
poznavanje pomena odnosov med kulturami ter religijami,
argumentirano reševanje vprašanj, ki se pojavljajo na stičišču humanističnih, družbenih in umetnostnih področij,
poznavanje zgodovine in teorije etike ter sposobnost njene praktične uporabe v strokovnem delu ter ozaveščenost za pomen etike v raziskovanju,
uporabo humanističnih znanj v sodobnih kontekstih (etika, družbena neenakost, religije, nove tehnologije, človekove pravice, sodobna umetnost),
uporabo interdisciplinarnih znanj za delo na področju humanističnih znanosti in kulture ter nadaljnji študij in kritično presojo družbenih in političnih dogodkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Opravljen zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
POGOJ ZA VPIS: Opravljena splošna matura.
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Splošni uspeh pri zaključnem izpitu, splošni maturi 60 % točk.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis, Graduate School of the Humanities, Ljubljana)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ish@ish.si
Spletni naslov: http://www.ish.si
Telefon: (+386) +386 2 250 19 97

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomant humanističnih študijev (UN) - diplomantka humanističnih študijev (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. hum. štud. (UN)

Awarding body:

Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 001, Ljubljana

Course location information:

Slovenija