• EQF Home Page Icon

Qualification: Hulladékgyűjtő és -szállító

Hulladékgyűjtő és -szállító

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

 • a különféle méretű hulladéktároló edényzet biztonságos mozgatására
 • a hulladékfajták szerinti kézi ürítés szabályszerű ellátására
 • gondoskodni a rakodási és biztonsági előírások betartásáról
 • kezelni a különböző típusú hulladékgyűjtőés szállító gépek berendezéseit
 • betartani és betartatni a hatósági és munkahelyi előírásokat (engedélyek, technológia)
 • biztosítani a hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtését
 • együttműködni a gépjármű vezetőjével
 • ellátni a hulladék átadásával kapcsolatos feladatokat
 • elvégezni a hulladék lerakását
 • földeríteni és felismerni a különböző veszélyforrásokat
 • ellenőrizni az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát
 • közreműködni a haváriák következményeinek felszámolásában.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 21-851-01

NQF Level: 
2
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding skills, competences and knowdledge - mandatory entry requirement regarding pre-assessment