• EQF Home Page Icon

Qualification: Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

Qualification Information

A képesítéssel rendelkező képes:

  • ellenőrizni a levegőszennyezéstől vagy a zajártalomtól védő, a szennyvíztisztító, a veszélyes hulladékok megsemmisítésre és a sugárvédelemre szolgáló berendezéseket,
  • feltárni a technológia szennyező forrásait,
  • mennyiségileg felmérni, és analitikai vizsgálatnak alávetni a különböző szennyezéseket (víz, levegő, talaj) és hulladékokat,
  • rögzíteni és értékelni a mérési eredményeket,
  • kezelni a hulladékokat, intézkedni a tárolásukról, szállításukról, ártalmatlanításukról,
  • minőségellenőrzési területen környezetvédelmi elemzői, ellenőri feladatokat ellátni,
  • közreműködni a környezetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában,
  • kapcsolatot tartani a környezetés természetvédelmi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal,
  • üzemi megbízotti területen közreműködni a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, valamint tájékoztatni a dolgozókat a használt berendezések káros hatásairól, és a védekezés módjáról,
  • szakhatósági területen kivizsgálni a bejelentéseket.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- National Vocational Qualifications Register code of the qualifcation: 55-850-01

NQF Level: 
5
National occupation classification: 

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification